Kontakti 

Statistika

Vizituar:
Fila Gjuha Vizitues  Data Ora 
statistik.php Shqip 23916  17.08.2022 19:13:52 
index.php Shqip 176853  17.08.2022 19:13:40 
sprachen.php Deutsch 10563  17.08.2022 19:13:39 
sprachen.php Deutsch 8725  17.08.2022 19:10:06 
crosswords.php Deutsch 2080  17.08.2022 19:09:35 
feedback.php Deutsch 44349  17.08.2022 19:08:45 
datenschutz.php Shqip 3715  17.08.2022 19:04:15 
backen.php Deutsch 23706  17.08.2022 19:04:03 
backen_und_kochen.php Deutsch 36515  17.08.2022 19:02:46 
feedback.php Shqip 19978  17.08.2022 18:58:48 
13

Ndryshuar:
Fila Data Ora 
news.php 13.05.2021 12:15:40 
kochen.php 13.02.2021 17:00:33 
impressum.php 12.02.2021 09:08:25 
comics.php 12.08.2020 10:34:32 
ehejubilaeen.php 28.05.2020 11:03:32 
25